Cudzie jazyky tvoria nielen v škole, ale i v styku s verejnosťou, neoddeliteľnú súčasť nášho života.

Na základe toho, z iniciatívy Rady Európy, sa od roku 2001 oslavuje každoročne 26. septembra „Európsky deň jazykov“.  Aj naša škola sa tiež rozhodla v tento deň aktívne poňať túto myšlienku.

Už vo vestibule školy a na medziposchodí nás privítali panely s pozdravmi v európskych jazykoch a rôznymi materiálmi nesúcimi  sa v duchu tejto témy. Učitelia cudzích jazykov pripravili pre žiakov rôzne aktivity. K hlavným činnostiam patrili vedomostný kvíz, jazykolamy, čítanie najdlhších slov, pesničky, pozdravy a zvuky zvierat v rôznych cudzích jazykoch, relácia v rozhlase a mnoho ďalších tvorivých aktivít.  Žiaci mali možnosť overiť si svoje vedomosti a obohatiť si tak svoju slovnú zásobu, využiť svoje kreatívne a výtvarné schopnosti pri tvorbe plagátov. Cieľom tohto dňa bolo podnietiť záujem žiakov o cudzie jazyky bez ohľadu na vek a prostredie.

Je potrebné, aby sme i my učitelia podporovali žiakov v učení a zdokonaľovaní sa v cudzích jazykoch, a tým prispeli k rozvoju a podpore mnohojazyčnosti v celej Európe, ale aj mimo nej.

309241355 593413052522509 1609900116829779342 n

  • ...
24. september 2023
V rámci ETM sme pripravili aktivity aj na našej škole. V školskom klube sme tradične na začiatku priblížili deťom, čo znamená tento týždeň,  porozprávali  sme si ...
18. september 2023
Dnes deti z 2.C navštívili Záhorské múzeum a vydali sa na cestu do praveku. Hravou formou sa dozvedeli množstvo nových informácií a vyskúšali si zaujímavú prácu archeológov. 
04. september 2023
V pondelok 4. septembra sa  po zaslúženom oddychu  vrátili do škôl naši žiaci. Privítali sme medzi nami aj našich nových prvákov. Prajeme im, ale aj všetkým ostatným žiakom šťastné ...
12. august 2023
Náš tábor pokračoval II. turnusom od 7.8. do 11.8. Počas týždňa zažili deti mnoho zaujímavostí a odniesli si určite pekné zážitky. Aj keď nám na začiatku týždňa neprialo počasie, tak my sme ...
17. júl 2023
V týždni od 10. do 14.7. sa uskutočnil ďalší ročník Cestovateľského tábora. Deti si užili zábavu v zábavnom parku KinderMerlin'sWelt. Ďalej navštívili Bratislavu, kde spoznávali históriu vláčikom ...
15. júl 2023
Deti v našom tábore zažili počas týždňa veľa pekných okamihov a odniesli si pekné zážitky. Absolvovali spolu dva výlety. V Smoleniciach sa naučili mnoho o včielkach ...
30. jún 2023
 Všetkým pedagógom, správnym zamestnancom a žiakom našej školy  prajem príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní. Ďakujem aj našim ...
30. jún 2023
Dnes bol pre nás všetkých posledný deň v škole pred prázdninami. Slávnostné ukončenie školského roka prebehlo na školskom dvore, kde boli ocenení knihou žiaci z jednotlivých tried za aktivitu, ...
29. jún 2023
Predposledný školský deň patrí tradične volejbalu. Svoje sily si zmerali tri deviatacké triedy a učitelia. Tento rok bolo poradie nasledovné: 1.miesto učitelia 2.miesto 9.A 3. miesto 9.B ...
29. jún 2023
Čas, je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť, ani spomaliť. Znovu je tu jún, mesiac, v ktorom bilancujeme náš školský rok. Stalo sa tradíciou, že tí najlepší, ktorí reprezentujú našu školu na ...
29. jún 2023
V utorok 27.6. sa deti z 1.D a 2.C zúčastnili pirátskej plavby po rieke Morava. Objavili poklad, naučili sa kormidlovať loď a získali certifikát kapitána na pirátskej lodi. Ako ...
29. jún 2023
Posledný týždeň sa dohral turnaj vo vybíjanej medzi triedami 5.ročníka. Hralo sa o Majstrovský pohár, ktorý pre tento turnaj vyrobili Mia a Ella z 5.B. Po napínavom priebehu celého turnaja pohár za ...
26. jún 2023
Minulý týždeň naši tretiaci z 3. A, 3.D, 3. E navštívili najkrajšiu zoologickú záhradu v našom okolí - ZOO Zlín. Komentovanou prehliadkou prechádzali cez expozíciu afrického kontinentu, kde ...
26. jún 2023
Tretiaci z 3. A navštívili minulý týždeň výstavu výtvarníka Rasťa Andrisa  v Záhorskom múzeu a zúčastnili sa skvelého workshopu.  Veľmi pútavo ich sám maliar oboznámil so ...
26. jún 2023
Aj v tomto šk. roku naši tretiaci navštívili papierničku PETRUS v Prietrži. Dozvedeli sa primeraným spôsobom veľa nového o histórii výroby ručného papiera.  Papiernička tohto ...
26. jún 2023
V polovici júna sme si opäť zmerali sily na tradičnej Olympiáde ŠKD. Po úvodných slovách o histórii a symboloch olympijských hier naše deti súťažili v rôznych disciplínach: v atletike, volejbale, ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA