Cudzie jazyky tvoria nielen v škole, ale i v styku s verejnosťou, neoddeliteľnú súčasť nášho života.

Na základe toho, z iniciatívy Rady Európy, sa od roku 2001 oslavuje každoročne 26. septembra „Európsky deň jazykov“.  Aj naša škola sa tiež rozhodla v tento deň aktívne poňať túto myšlienku.

Už vo vestibule školy a na medziposchodí nás privítali panely s pozdravmi v európskych jazykoch a rôznymi materiálmi nesúcimi  sa v duchu tejto témy. Učitelia cudzích jazykov pripravili pre žiakov rôzne aktivity. K hlavným činnostiam patrili vedomostný kvíz, jazykolamy, čítanie najdlhších slov, pesničky, pozdravy a zvuky zvierat v rôznych cudzích jazykoch, relácia v rozhlase a mnoho ďalších tvorivých aktivít.  Žiaci mali možnosť overiť si svoje vedomosti a obohatiť si tak svoju slovnú zásobu, využiť svoje kreatívne a výtvarné schopnosti pri tvorbe plagátov. Cieľom tohto dňa bolo podnietiť záujem žiakov o cudzie jazyky bez ohľadu na vek a prostredie.

Je potrebné, aby sme i my učitelia podporovali žiakov v učení a zdokonaľovaní sa v cudzích jazykoch, a tým prispeli k rozvoju a podpore mnohojazyčnosti v celej Európe, ale aj mimo nej.

309241355 593413052522509 1609900116829779342 n

  • AKTUALITY
24. november 2022
Vo štvrtok pani učiteľka Hudáková so žiakmi 6.B sprístupnila tému Sopka našim tretiakom. Tento prírodný jav púta pozornosť nás všetkých.  Konala vedecká minikonferencia. Vystupujúci žiaci 6. ...
23. november 2022
Dnes tajomný svet Vesmíru sprístupnilo mobilné planetárium štvrtákom a piatakom. Pani učiteľka Hudáková so žiakmi 6.B sprístupnila tému Sopka našim tretiakom. Tento prírodný jav púta pozornosť ...
22. november 2022
V utorok žiaci 5. – 9. ročníkov mohli v telocvični školy objavovať čarovný svet fyziky. Predstavenie Kúzelná fyzika ukázalo žiakom ako súvisí táto veda s každodenným životom. Žiaci ...
21. november 2022
  Náhle som si uvedomil, že ten drobný hrášok, pekný a modrý, je naša Zem. Zdvihol som palec a zavrel jedno oko, a môj palec zakryl celú planétu Zem. Necítil som sa ako obor. ...

AKTUÁLNE VIDEO

Exit

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA