Vzdelávacie poukazy na krúžky dostanú žiaci v pondelok 12.9. 2022

 

Krúžky cez vzdelávacie poukazy

     
 

na školský rok 2022/23

     
         

P.č.

Názov krúžku

Vedúci/a

Deň

Hod. od-do

1

Cestuj a spoznávaj

Šomšáková

Prázdniny, SO-NE

 

2

Cestuj a spoznávaj

Baláž

Prázdniny, SO-NE

 

3

Detská atletika 2.- 3.roč.

Kapráliková

pondelok

13.45-15.15

4

Detská atletika 2.- 3.roč.

Kováriková

pondelok

13.45-15.15

5

Vybíjaná 5. - 7. roč.

Kapráliková

utorok

14.10 - 15.40

6

Príprava na Monitor 9.B

Vyoralová

pondelok

14.00 - 15.30

7

Príprava na Monitor SJL  9.A,9.B

Vendleková

streda

14.00 - 15.30

8

Príprava na testovanie 4.B

Podešlová

pondelok

13.45 - 15.15

9

Športové hry 3. -4. roč.

Podešlová

štvrtok

14.10 - 15.40

10

Zábavná školička 3.A

Balážová

pondelok

12.30 - 14.00

11

Škola hrou 1.B

Ácsová

streda

12.30 - 14.00

12

Poznávame prírodu 3.E

Stupavská

štvrtok

13.00 - 14.30

13

Dramatický

Zelenková

pondelok

13.30 - 15.00

14

Príprava na testovanie 4.C

Fehér

streda

13.00 - 14.30

15

Príprava na testovanie 4.A

Fehér

piatok

11.30 - 13.00

16

Múdre a zdatné deti 2.C

Bundalová

pondelok

12.30 - 14.00

17

Počítame hravo 3.D

Hanzalík

streda

13.00 - 14.30

18

Škola hrou 2.D

Papánková

štvrtok

12.00 - 13.30

19

Šikovný všetkovedko 2.B

Drinková

piatok

12.00 - 13.30

20

Ekologický II.stupeň

Hudáková

pondelok

13.45 - 15.15

21

Príprava na Monitor SJL 9.C

Caletková

pondelok

14.00 - 15.30

22

Matematický 9. ročník

Salášková

utorok

13.50 - 15.20

23

Klub čitateľov II.stupeň

Dúbravová

pondelok

13.45 - 15.15

24

Spoznávame naše mesto II.stupeň

Dúbravová

streda

13.45 - 15.15

25

Lezecký

Hraško

štvrtok

16.00 - 17.30

26

Strelecký

Vaculka

piatok

14.00 - 15.30

27

Kondičná príprava 3.-5.roč. pre deti navštevujúce športové kluby

Molčan

streda

14.00 - 15.30

28

Florbal

Granec

utorok

14.10 - 15.30

29

Múdre sovičky 1. ročník

Púpalová

utorok

12.00 - 13.30

30

Zábavne po škole 1. ročník

Macháčková

streda

12.30 - 14.00

31

Máme radi prírodu 2. - 3. ročník

Uhrincová

pondelok

12.30  14.00

32

Prírodníček 1.C

Horská

štvrtok

12.15 - 13.45

33

Škola hrou 1.B

Ácsová

streda

12.30 - 14.00

  • ...
24. november 2022
Vo štvrtok pani učiteľka Hudáková so žiakmi 6.B sprístupnila tému Sopka našim tretiakom. Tento prírodný jav púta pozornosť nás všetkých.  Konala vedecká minikonferencia. Vystupujúci žiaci 6. ...
23. november 2022
Dnes tajomný svet Vesmíru sprístupnilo mobilné planetárium štvrtákom a piatakom. Pani učiteľka Hudáková so žiakmi 6.B sprístupnila tému Sopka našim tretiakom. Tento prírodný jav púta pozornosť ...
22. november 2022
V utorok žiaci 5. – 9. ročníkov mohli v telocvični školy objavovať čarovný svet fyziky. Predstavenie Kúzelná fyzika ukázalo žiakom ako súvisí táto veda s každodenným životom. Žiaci ...
21. november 2022
  Náhle som si uvedomil, že ten drobný hrášok, pekný a modrý, je naša Zem. Zdvihol som palec a zavrel jedno oko, a môj palec zakryl celú planétu Zem. Necítil som sa ako obor. ...
21. november 2022
Planetárium a Technické múzeum v Brne navštívila trieda 5.A a 5. C. Úsmev na perách, nadšenie a pozitívna energia sprevádzala žiakov po celý čas. ,, Exkurzia v Brne sa mi ...
19. november 2022
V týždni od 17. 10. 2022 do 21. 10. 2022 sa uskutočnil zber papiera. Vyzbieralo sa 13 200 kg papiera. Spolu sme zachránili 106 stromov. Do zberu sa zapojilo všetkých 33 tried. Najusilovnejšie triedy ...
17. november 2022
Naši štvrtáci absolvovali 20 hodín plaveckého kurzu pod odborným vedením učiteľov plávania v Senici. Pokojným a odborným prístupom k deťom prekonali strach z vody a všetci sa naučili plávať. Na konci ...
15. november 2022
Žiaci 4.B a 4.C. vytvorili krásne práce na tému Slnečná sústava. ...
14. november 2022
Dňa 10. 11. 2022 sa v Senici konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola Matyas Kovalovský z 9. A. Olympiáda ...
09. november 2022
  Dnes popoludní sme navštívili babičky a deduškov v skalickom zariadení. Krátkym programom, veselými pesničkami, básničkami aj hrou na heligonke sme rozveselili a potešili ...
09. november 2022
Dňa 13. októbra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov z 8. a 9. ročníka. Žiaci sa najprv museli ...
08. november 2022
V prvý novembrový pondelok sme sa spolu s ostatnými spolužiakmi, tried 8. ročníka zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Boli sme si vypočuť zaujímavý výklad o dlhom putovaní eura v Národnej banke ...
05. november 2022
Všetky deti milujú oslavy a párty, tak prečo si nespestriť tmavé jesenné popoludnia troškou radosti a smiechu. Po dlhšej odmlke sme vo štvrtok 3.11. mohli privítať naše deti zo školského klubu ...
27. október 2022
V októbri sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády, kde si žiaci overili vedomosti z oblasti techniky. V rámci olympiády vypracovali test , v ktorom preverili svoje znalosti ...
26. október 2022
Od roku 1999 každoročne štvrtý októbrový pondelok je deň školských knižníc. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, knižnici, čítaniu, poznávaniu. Aj na našej škole sme Medzinárodný ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA