Vo štvrtok pani učiteľka Hudáková so žiakmi 6.B sprístupnila tému Sopka našim tretiakom. Tento prírodný jav púta pozornosť nás všetkých.

 Konala vedecká minikonferencia. Vystupujúci žiaci 6. – 9. ročníkov si pripravili krátke prezentácie na rôzne témy. Svojich spolužiakov sa snažili zaujať a priviesť k zamysleniu nad fungovaním sveta. V poobedňajších hodinách sa predstavili svojim rodičom. Bolo to milé a priateľské stretnutie rodičov, žiakov a učiteľov. Prepojenie školy a rodiny je základom dobrého fungovania celej spoločnosti.

Mikroskop ako najzákladnejšiu pomôcku spoznávania mikrosveta predstavili malým druhákom žiaci 7. B s pani učiteľkami Mokryšovou a Havlínovou. Čerešničkou na torte bolo štvrtkové premietanie dokumentu Po nás potopa.

Žiaci mali možnosť vidieť film, ktorého premiéra  bude v apríli 2023 na RTVS. Najcennejším zážitkom bola beseda s tvorcami tohto dokumentu pani režisérkou Dorotou Vlnovou a pánom produkčným Romanom Pivovarníkom.

IMG 20221124 WA0014

  • AKTUALITY
27. január 2023
V piatok sme v školskom klube súťažili. Telocvičňa sa ozývala veselým krikom  pri plnení súťažných úloh.  Úlohy ako prenes loptičky, zaves bielizeň, či podlez spolužiaka priniesli ...
27. január 2023
Ako to už zvykom býva, telocvičňa latkou ožíva. Tak by sa dali opísať hodiny TSV v poslednom období. Žiaci sa na hodinách naučili základy skoku do výšky a tí šikovnejší si zmerali ...
26. január 2023
Dňa 19.1.2023 úspešne prezentovali žiačky Nathalie Guzmická (7.C) a Lucia Vávriková (9.B) našu školu v okresnom kole olympiády z anglického jazyka, ktoré sa konalo v budove Gymnázia F.V. Sasinka v ...
24. január 2023
Takmer 33 tisíc detí z celého Slovenska sa zapojilo do projektu Olympijský odznak všestrannosti, z Trnavského kraja to bolo 2016 žiakov z 23 škôl, z našej školy 160. Žiaci boli ...

 

 vajans logo web

 

 

Kontakt

Základná škola, Vajanského 2, 909 01 Skalica

info@zsvajanskeho.sk

034 6965111

Vajanského 2, 909 01 Skalica

© 2020 ZŠ VAJANSKÉHO SKALICA